Sản phẩm - Giải pháp  
     
Tra cứu  
 Thoát
Phần mềm kế toán quản trị BRAVO
Lĩnh vực: Kế toán, tài chính doanh nghiệp
Giải thưởng Sao Khuê năm:
Xếp hạng:
Số lần tải bản dùng thử: 0 (lượt)
Lượt truy cập: 4112 (lượt)
Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ

Tổng quan:

Phần mềm kế toán quản trị BRAVO giúp Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị.

Hỗ trợ, tác nghiệp:

Phòng kế toán, Ban kế hoạch và Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Những điểm chính:

Kế toán chủ đầu tư

·      Phần mềm kế toán quản trị BRAVO cho phép quản lý toàn bộ quá trình phát sinh thông qua việc khai báo “Danh mục công trình”, việc cập nhật “Khai báo dự toán và  định mức công trình” và cập nhật chứng từ phát sinh hàng liên quan đến công trình thông qua các phiếu thu/chi/nhập/xuất/phiếu kế toán...

·         Ngoài ra việc theo dõi công việc tiến độ thực hiện còn được BRAVO theo dõi và thiết lập kiểm soát “Công  việc” liên quan đến từng công trình.

·         In báo cáo: Sổ chi phí đầu tư xây dựng. Sổ chi phí ban quản lý dự án. Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư, Báo cáo nguồn vốn đâu tư. Báo cáo thực hiện đầu tư, Báo cáo quyết toán đầu tư, Bảng cân đối kế toán…

Xử lý các nghiệp vụ cuối kỳ

·         Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì phần mềm kế toán quản trị BRAVO còn lập phiếu bổ sung nghiệp vụ hạch toán khác thông qua “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”. Đồng thời xử lý các nghiệp vụ kế toán ngoài bảng thông qua màn hình nhập liệu “Nhập phát sinh ngoài bảng”.

·         Khai báo định nghĩa các loại giao dịch (nghiệp vụ) phát sinh cho các phân hệ khác sử dụng thông qua màn hình cập nhật “Danh mục loại giao dịch”, “Danh mục loại”, “Danh mục loại tài khoản”, “Loại nghiệp vụ”…

Các tính năng tự động

·         Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động

·         Hạch toán bút toán định kỳ (như trích phí, doanh thu nhận trước cố định theo kỳ…)

·         Tính chiết khấu cuối kỳ

·         Tạo các bút toán định kỳ

·         Tạo bút toán khoá sổ, kết chuyển và phân bổ

·         In sổ kế toán: Sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Sổ chi tiết doanh thu bán hàng, Bảng cân đối tài khoản, Các báo cáo theo các hình thức khác nhau (nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ…)

Quản lý và lập báo cáo thuế (VAT, thu nhập…)

·         Quản lý khai báo các mức thuế VAT theo quy định của Nhà nước.

Quản lý, Lập và in hóa đơn bằng phần mềm kế toán quản trị BRAVO thông qua tính năng “Hóa đơn, biểu mẫu tự in”

·         Lập và in thuế giá trị gia tăng “VAT”: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm, Bảng kê khai tình hình sử dụng hóa đơn…

·         Lập và in thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN - TT28/ 01B/TNDN - TT28)...

·         Lập và in thuế tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB…

·         Kết xuất dữ liệu với Chương trình HTKK của Tổng cục thuế.

Quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí):

Trong doanh nghiệp việc hoạch định và theo dõi thực hiện các mục tiêu về doanh thu, mua hàng, chi phí... là rất quan trọng:

·         Phần mềm kế toán quản trị BRAVO cho phép người sử dụng thiết lập các mục tiêu về kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch mua hàng, mục tiêu và thời gian vay vốn… thông qua các màn hình nhập liệu về “Kế hoạch doanh thu”, “Kế hoạch mua hàng”, “Hạn mức tín dụng từng ngân hàng”…

·         Kết hợp các kế hoạch này với các dữ liệu phát sinh thực tế hàng ngày được cập nhật vào phần mềm, tại bất kỳ thời điểm nào (tháng, quý, năm) lãnh đạo có thể xem dữ liệu hoặc các báo cáo phân tích so sánh thực tế với kế hoạch… trên cơ sở đó đưa ra quyết định có hoặc không điều chỉnh kế hoạch mục tiêu để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

·         In báo cáo: Báo cáo hạn mức tín dụng. So sánh thực tế và kế hoạch doanh thu. So sánh thực tế và kế hoạch mua hàng…

Phân tích quản lý chi phí

·         BRAVO được thiết kế bảo đảm việc quản lý chi tiêu của doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ và theo kế hoạch đã định trước.

·         Quản lý theo dõi và lập các kế hoạch về chi phí theo từng nội dung chi phí (khoản mục phí), bộ phận...

·         In báo cáo: Kế hoạch chi, Báo cáo tổng hợp chi phí (kế hoạch/thực tế), Bảng kê chi phí theo khoản mục/bộ phận…

Lập lên báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

·         In báo cáo Tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính…

·         In báo cáo Quản trị: Kế hoạch thu chi, Phân tích doanh thu và chi phí, Kiểm kê tài sản doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp, báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp. Tổng hợp kết quả SXKD theo bộ phận... 

Liên kết dữ liệu: Liên kết số liệu với các phân hệ khác để nhận và tổng hợp số liệu.

Việt Nam đang trong quá trình điều chỉnh chế độ, chính sách. Các biểu mẫu, sơ đồ hạch toán sẽ liên tục được thay đổi. Những phần mềm được thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt và được hỗ trợ chuyên nghiệp sẽ trở thành tiêu chí để lựa chọn cho việc tin học hóa doanh nghiệp.


Đánh giá:  Bình chọn

Ý kiến đánh giá của khách hàng
Họ và tên
*
Email
*
Ý kiến đánh giá
Ảnh avartar
 Gửi ý kiến

Sản phẩm - Dịch vụ cùng loại
     
Video  
     
DÀNH CHO QUẢNG CÁO  


     

DANHBAICT.VN
Địa chỉ: Tầng 11, toà nhà Cung Trí Thức thành phố, 01 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 35772336/38 - Fax: (024) 35772337
©2011 Danhbaict.vn, All rights reserved.
LINK LIÊN QUAN
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Liên hệ
   Diễn đàn